Ägarbyte av fastighet

….som är fiberansluten

  • Avlämnade fastighetsägare avslutar tjänsterna vid Telia i samband med fastighetsöverlåtelsen.
  • Den nye ägaren ansöker om medlemskap   i Gothem Fiber Ek. förening.
  • Ett nytt fastighetsavtal  utfärdas av föreningen och undertecknas av den nye ägaren.
  • Den nye ägaren beställer tjänsterna vid Telia

Kommentar: Om den förre ägaren har det kollektiva avtalet med Telia kan den nye ägaren teckna de kollektiva tjänsterna för den resterande delen av föreningens 10-åriga avtalsperiod. Om den nye ägaren väljer att inte överta avtalet med Telia avslutar föreningen detta och fastigheten är fortsatt ansluten med fiber och debiteras endast för föreningens serviceavgift (51 kr/mån).  Möjlighet finns att senare teckna individuellt  avtal med Telia.

…. som ej är fiberansluten

  • Fastighetsägaren ansöker om medlemskap i Gothem Fiber Ek. förening. Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 2019-09-15* för anslutning under våren 2020.
  • Ett fastighetsavtal  utfärdas av föreningen och undertecknas av den nye ägaren.
  • Föreningen ombesörjer framdragning av fiber till fastighetsgräns.
  • Styrelsen fastställer insatsens storlek. Insatsen  för fiberanslutning av ny fastighet  under 2019  var  30.000 kr.  Insatsen gäller för ett normalfall där avståndet mellan fastighetsgräns och kopplingsskåp uppgår till högst  500 m.  För samtidig anslutning av annat hus på samma fastighet tillkommer en anslutningskostnad på 10.000 kr.

Kommentar: Fastighetsägaren kan ansluta till det kollektiva avtalet med Telia för den resterande delen av föreningens 10-åriga avtalsperiod.

* Genom att samordna tillkommande anslutningar en gång per år kan anslutningskostnaden minimeras.