Ägarbyte av fastighet

….som är fiberansluten

  • Avlämnade fastighetsägare avslutar tjänsterna vid Telia i samband med fastighetsöverlåtelsen.
  • Den nye ägaren ansöker om medlemskap   i Gothem Fiber Ek. förening.
  • Ett nytt fastighetsavtal  utfärdas av föreningen och undertecknas av den nye ägaren.
  • Den nye ägaren beställer tjänsterna vid Telia och kan då välja mellan Telias kollektiva avtal för återstående avtalstid  eller Telias Öppen fiber avtal.

Kommentar: Om den förre ägaren har det kollektiva avtalet med Telia kan den nye ägaren teckna de kollektiva tjänsterna för den resterande delen av föreningens 10-åriga avtalsperiod. Om den nye ägaren väljer att inte överta det kollektiva avtalet med Telia avslutar föreningen detta. Fastigheten är fortsatt ansluten med fiber och debiteras endast för föreningens serviceavgift.

…. som ej är fiberansluten

  • Fastighetsägaren ansöker om medlemskap i Gothem Fiber Ek. förening. Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 2020-02-15* för anslutning under våren 2020.
  • Ett fastighetsavtal  utfärdas av föreningen och undertecknas av den nye ägaren.
  • Föreningen ombesörjer framdragning av fiber till fastighetsgräns.
  • Styrelsen fastställer insatsens storlek. Insatsen  för fiberanslutning av ny fastighet  under 2019  var  30.000 kr.  Insatsen gäller för ett normalfall där avståndet mellan fastighetsgräns och kopplingsskåp uppgår till högst  500 m.  För samtidig anslutning av annat hus på samma fastighet tillkommer en insats på 10.000 kr.

Kommentar: Fastighetsägaren kan ansluta till det kollektiva avtalet med Telia för den resterande delen av föreningens 10-åriga avtalsperiod eller att ansluta till Telias Öppen fiber avtal.

* Genom att samordna tillkommande anslutningar en gång per år kan anslutningskostnaden minimeras.