Ansluta till fibernätet

Hittills har vår fiberförening anslutit 262 medlemmar till fibernätet. Föreningens målsättning är att kunna erbjuda anslutning till nätet för samtliga  bebyggda fastigheter inom upptagningsområdet.
Deadline för medlemsansökan inför nya anslutningar våren 2022 är 2021-09-15.

Så fungerar en efteranslutning
För varje nyansluten fastighet  betalas en insats som årligen fastställs av styrelsen . Insatsen är för närvarande 30.000 kr per  fastighet och 10.000 kr per ytterligare samtidigt ansluten byggnad/lägenhet inom fastigheten.
Man kan välja att ansluta med Telias kollektiva tjänsteavtal som löper fram till 2023 eller med Telias öppen fiber avtal.
Fiberföreningen ansvarar för framdragning av fiber fram till fastighetsgränsen samt för installation av utrustningen inom fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för grävning inom fastigheten.
Ansökan om medlemsskap i Gothem Fiber ekonomisk förening görs på särskild blankett. Därefter kontaktas du av föreningens kontaktperson  som upprättar ett anslutningsavtal mellan fastighetsägaren och föreningen.
Efter att installationen är slutförd skall fastighetsägaren kontakta vald tjänsteleverantör för att aktivera anslutningen. För Telias kollektiva avtal görs detta på tel 020-202070.

Avgifter
– Medlemsavgiften i fiberföreningen är   200 kr per år.
– Föreningens service avgift för underhåll av nätet är 66 kr/mån
– Adminstrationsavgiften är 15 kr per vald betalperiod
– Avgiften för Telias kollektiva tjänsteavtal är  299 kr/mån (gäller till år 2023).  I dennatjänst ingår bredband  100/10 Mbit/s, Router, Telias TV-paket Lagom och  två TV-boxar samt möjlighet till fast telefoni.
– Avgifter i Telias Öppen fiber avtal framgår av respektive
tjänsteleverantörs  tjänsteutbud.

Betalsätt, fakturaavgift
E-postfaktura, 15 kr       (påminnelseavgift 60 kr)
Pappersfaktura, 49 kr   (påminnelseavgift 60 kr)
Autogirobetalning till  bankgiro 752-9159, ingen avgift.

Betalperiod 
Föreningen erbjuder fakturering per månad, kvartal, halvår eller helår