Ansluta till fibernätet

Hittills har vår fiberförening anslutit 240 medlemmar till fibernätet. Målet med föreningen är dock att ansluta alla bebyggda fastigheter inom upptagningsområdet.

Så fungerar en efteranslutning
De tillkommande medlemmarna kommer att betala en insats som årligen fasställs av styrelsen . Insatsen 2018-2019 är fastställd till 30.000 SEK. Man kan välja att ansluta med Telias kollektiva avtal som löper fram till 2023 eller med Telias individuella avtal.

Ansökan om medlemsskap i Gothem Fiber ekonomisk förening görs på särskild blankett. Därefter kontaktas du av föreningens kontaktperson  som upprättar ett anslutningsavtal mellan fastighetsägaren och föreningen.

OBS! Deadline för medlemsansökan inför nya anslutningar våren 2020 är 2019-09-15.

Fiberföreningen ansvarar för framdragning av fiber fram till fastighetsgränsen samt för installation av utrustningen i fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för grävning inom fastigheten.

Kostnad
– Medlemskap i Fiberföreningen kostar 200 kr per år.
– Den av styrelsen fastställda insatsen, i nuläget 30.000 kr.
– Anslutning med Telias kollektiva avtal (giltigt t.o.m  2023)  kostar 350 kr/mån varav 51kr/mån går till Fiberföreningen för underhåll av nätet.
I detta ingår bredband med 100/10 Mbit/s, Router, Telias TV-paket Lagom med två TV-boxar samt möjlighet till telefoni.
-Anslutning med Telias individuella avtal kostar enligt Telias gällande taxa för tjänsteutbudet samt 51 kr/mån  till fiberföreningen för underhåll av nätet. Telias gällande tjänsteutbud finns på www.telia.se

Föreningen rekommenderar det kollektiva avtalet – alltid uppkopplad till en låg kostnad!