Ansluta till fibernätet

Hittills har vår fiberförening anslutit 230 medlemmar till fibernätet. Målet med föreningen är dock att ansluta alla bebyggda fastigheter inom upptagningsområdet så möjligheten finns fortfarande att ansluta till nätet även om priset kommer bli högre än för de som var med från början.

Så fungerar en efteranslutning
De tillkommande medlemmarna kommer att betala en insats som årligen fasställs av styrelsen . Insatsen 2017 var 27.000 SEK för anslutning med Telias kollektiva avtal och 30.000 SEK för anslutning med Telias individuella avtal.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet kan du  kontakta Christer Hedlund på tel 073 0350612 som är ansvarig i föreningen för efteranslutningar.

Vill du sedan gå vidare med anslutning är det dags att teckna avtal. I och med att Fiberföreningen är en ekonomisk förening krävs en medlemsansökan, utöver anslutningsavtalet. I samband med att du skickar in avtalen betalar du även insatser samt medlemsavgift.

Fiberföreningen kommer att ordna med alla tillstånd med mera för grävning och kommer att höra av sig när det är dags att ansluta. I och med att Fiberföreningen vill hålla nere kostnader för efteranslutning har vi valt att endast ansluta nya fastigheter vid ett tillfälle  per år.  På så sätt kan vi undvika upprepade etableringsavgifter från entreprenörerna för grävning och fibrering.

Kostnad
– Medlemskap i Fiberföreningen kostar 200 kr per år.
– Den av styrelsen fastställda insatsen (engångsbelopp) för valt anslutningsavtal.
– Anslutning med Telias kollektiva avtal (giltigt t.o.m  2022)  kostar 350 kr/mån     varav 51kr/mån går till Fiberföreningen för underhåll av nätet.
I detta ingår bredband med 100/10 Mbit/s, TV(Telia paket lagom) med två TV-boxar och möjlighet till telefoni.
-Anslutning med Telias individuella avtal (giltigt t.o.m 2017) kostar enligt Telias gällande taxa för tjänsteutbudet samt 51kr/mån  till fiberföreningen för underhåll av nätet. Telias gällande tjänsteutbud finns på www.telia.se