Ansluta till fibernätet

Hittills har vår fiberförening anslutit 250 medlemmar till fibernätet. Föreningens målsättning är att kunna erbjuda anslutning till nätet för samtliga  bebyggda fastigheter inom upptagningsområdet.

Så fungerar en efteranslutning
De tillkommande medlemmarna kommer att betala en insats som årligen fasställs av styrelsen . Insatsen 2019-2020 är fastställd till 30.000 SEK. Man kan välja att ansluta med Telias Kollektiva avtal som löper fram till 2023 eller med Telias Öppen fiber avtal.

Ansökan om medlemsskap i Gothem Fiber ekonomisk förening görs på särskild blankett. Därefter kontaktas du av föreningens kontaktperson  som upprättar ett anslutningsavtal mellan fastighetsägaren och föreningen.

OBS! Deadline för medlemsansökan inför nya anslutningar våren 2020 är 2020-02-15.

Fiberföreningen ansvarar för framdragning av fiber fram till fastighetsgränsen samt för installation av utrustningen i fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar för grävning inom fastigheten.

Kostnad
– Medlemskap i Fiberföreningen kostar 200 kr per år.
– Den av styrelsen fastställda insatsen för varje nyansluten fastighet, i nuläget 30.000 kr
– Föreningens service avgift för underhåll av nätet, i nuläget 66 kr/mån
Telias kollektiva avtal   kostar 299 kr/mån (gäller till år 2023). I denna kostnad ingår bredband  100/10 Mbit/s, Router, Telias TV-paket Lagom och  två TV-boxar samt möjlighet till telefoni.
Telias Öppen fiber avtal  (individuellt avtal) kostar enligt  gällande taxa för respektive tjänsteleverantörs   tjänsteutbud.

Föreningen rekommenderar det kollektiva avtalet – alltid uppkopplad till en låg kostnad!