Om föreningen

Fiberföreningen är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans har betalt en insats och med hjälp av den tillsammans byggt ett fibernät. Föreningens upptagningsområde är innehavare av fastighet(er) i Gothem socken samt i den angränsande södra delen av Boge socken.
Vill du se föreningens fiberledning så klickar du på Gothemfiber

Styrelsen

Ulf Nyman,  ordförande (070-751 86 77)
Christer Hedlund,  sekreterare  (073-035 06 12)
Kurt Werkelin, kassör  (070-980 67 98)
Kenneth Jakobsson
Anna Johansson Thunegard
Tobias Björk
Jan Larsson

Ekonomi

Föreningens bankgiro: 752-9159
Från och med 1 maj 2020 har föreningen tecknat avtal med BRS Networks för bokföring, fakturering och redovisning.
Kontaktperson BRS: Pontus Barck
Tel: Växel:     010-600 56 89