Om föreningen

Fiberföreningen är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans har betalt en insats och med hjälp av den tillsammans byggt ett fibernät. Föreningens upptagningsområde är innehavare av fastighet(er) i Gothem socken samt i den angränsande södra delen av Boge socken.
Vill du se föreningens fiberledning så klickar du på Gothemfiber

Styrelsen

Ulf Nyman,  ordförande (070-751 86 77)
Christer Hedlund,  sekreterare  (073-035 06 12)
Kenneth Jakobsson
Anna Johansson Thunegard
Tobias Björk
Janne Larsson (nyvald 2018)

Kassör

Britta Stridh (070-521 43 45)