Välkommen till

                                          

 

 

 

Årstämma 2016

Föreningens ordinarie årstämma äger rum tis 2 aug 2016 kl 18.00 i Gothems bygdegård.  Efter de sedvanliga förhandlingarna serveras grillade hamburgare. Samtliga ägare av anslutna fastigheter hälsas välkomna!


 

Nya anslutningar 2017

Ansökan om medlemskap och anslutning av fiber till fastigheten kan göras senast 31 dec 2016 för att komma med i efterföljande entreprenad. Föreningen ansvarar för grävning och kanalisation för fiber fram till fastighetsgräns medan fastighetsägaren ansvarar för samma åtgärd inom fastigheten. Entreprenaden beräknas vara slutförd under våren 2017.  I övrigt erbjuds samma tjänster, kollektiv eller individuell, som för övriga medlemmar i föreningen.
Insatsen fö
r  2017 har styrelsen fastställt till  27.000 kr för anslutning med kollektiv tjänst samt 30.000 kr för anslutning med individuell tjänst. För ytterligare samtidig anslutning inom samma fastighet tillkommer en kostnad på 10.000 kr.   Mer info !