Välkommen

till Gothemfibers  hemsida

Vill du få fiber till din fastighet under 2019 måste du anmäla om medlemskap i Gothem Fiber Ekonomisk förening senast 2018-12-31.  Blankett hittar du under fliken Dokument.  Läs mer om detta under fliken Ansluta till fibernätet

Vill du veta mer kontakta:
Christer Hedlund
mobil: 073-035 06 12
mail:  christer.hedlund@telia.com