Välkommen till

                                          

  Nya anslutningar 2016-2017

Anslutning av nya fastigheter sker till ett, utifrån föregående års erfarenhet,  uppskattat självkostnadspris. För att minimera såväl arbetsinsatsen som kostnaden samordnas alla anslutningar till ett tillfälle per år. Ansökan om medlemskap och anslutning kan göras senast 31/12 2016 för att komma med i efterföljande entreprenad. Föreningen ansvarar för grävning och kanalisation för fiber fram till fastighetsgräns medan fastighetsägaren ansvarar för samma åtgärd inom fastigheten.  I övrigt erbjuds samma tjänster som för övriga medlemmar i föreningen. Styrelsen vill kunna erbjuda ett fast pris för alla som under samma år ansluter sig. Kostnad för anslutning  2017 beslutas av styrelsen under hösten 2016.   Mer info !