Välkommen

till Gothemfibers  hemsida

Vill du få fiber till din fastighet under våren 2020 måste du anmäla om medlemskap i Gothem Fiber Ekonomisk förening  senast 2019-09-15.  Blankett hittar du under fliken Dokument.  Läs mer om detta under fliken Ansluta till fibernätet

Vill du veta mer kontakta:
Christer Hedlund
Boge Tjäldervik 404, 624 36  Slite
tel: 0498-34252
mobil: 073-035 06 12
mail:  christer.hedlund@telia.com