Välkommen

till Gothemfibers  hemsida


Föreningens årsmöte/stämma  äger rum onsdagen 31 juli 2019 kl 18.00 i Gothems bygdegård.
Sedvanliga förhandlingar
Servering:  Hamburgare med tillbehör.

Kallelse med dagordning och  årsberättelse  har skickats till föreningens medlemmar via mejl  alternativt via brev.


Vill du få fiber till din fastighet under våren 2020 måste du anmäla om medlemskap i Gothem Fiber Ekonomisk förening  senast 2019-09-15.  Blankett hittar du under fliken Dokument.  Läs mer om detta under fliken Ansluta till fibernätet

Vill du veta mer kontakta:
Christer Hedlund
Boge Tjäldervik 404, 624 36  Slite
tel: 0498-34252
mobil: 073-035 06 12
mail:  christer.hedlund@telia.com