Välkommen till

                                          

 

 

 

Årstämma 2017

Föreningens ordinarie årstämma äger rum ons 2 aug 2017 kl 17.30 i Gothems bygdegård.  Efter de sedvanliga förhandlingarna serveras grillade hamburgare. Samtliga ägare av anslutna fastigheter hälsas välkomna!


 

Nya anslutningar 2018

Ansökan om medlemskap och anslutning av fiber till fastigheten kan göras senast 31 dec 2017 för att komma med i efterföljande entreprenad. Föreningen ansvarar för grävning och kanalisation för fiber fram till fastighetsgräns medan fastighetsägaren ansvarar för samma åtgärd inom fastigheten.  I övrigt erbjuds samma tjänster, kollektiv eller individuell, som för övriga medlemmar i föreningen.
Insatsen fö
r  2017 har styrelsen fastställt till  27.000 kr för anslutning med kollektiv tjänst samt 30.000 kr för anslutning med individuell tjänst. För ytterligare samtidig anslutning inom samma fastighet tillkommer en kostnad på 10.000 kr. Styrelsen kommer att fatta beslut om insatsen för 2018 under hösten.  Mer info !