Välkommen

till Gothemfibers  hemsida


Föreningens årsmöte/stämma  ägde rum  31 juli 2019 
Stämman beslutade att höja den månatliga underhållsavgiften från 51 kr till 66 kr.  Höjningen kommer att verkställas från och med november månad 2019.


Vill du få fiber till din fastighet under våren 2020 måste du anmäla om medlemskap i Gothem Fiber Ekonomisk förening  senast 2019-09-15.
Anmälan efter detta datum kan göras efter prövning om projekteringen ännu pågår.

Blankett hittar du under fliken Dokument.  Läs mer om detta under fliken Ansluta till fibernätet

Vill du veta mer kontakta:
Christer Hedlund
Boge Tjäldervik 404, 624 36  Slite
tel: 0498-34252
mobil: 073-035 06 12
mail:  christer.hedlund@telia.com