Välkommen

till Gothemfiber ekonomisk förening som, med början 2013, bygger ett fiberoptiskt nät i Gothem socken och södra delen av Boge socken.
Idag är 264 fastigheter anslutna!


***Snart startar vi installationerna av ditt nya bredband***

Snart startar arbetet med att uppgradera för ett nytt snabbare bredband (byte av mediakonverter) i enlighet med det nya fiberavtalet vi tillsammans med 17 andra föreningar tecknat med Telia.
Arbetet kommer att utföras av ELTEL Networks, i samarbete med föreningen.  De mediakonvertrar som ej klarar den nya hastigheten 1000/1000 kommer att bytas ut. Har du en sådan kommer vi/ELTEL att kontakta dig om vilken dag vi behöver tillträde till bostaden för att bytet av mediakonverter ska kunna ske. Jobbet tar vanligtvis runt 30–60 minuter.

Teknikern behöver alltså komma in i huset, det behöver också vara fritt att nå det utrymme där konvertern är monterad. Du behöver alltså vara hemma eller på annat sätt se till att det är öppet så att teknikern kan komma in, ex. vis genom att lämna nyckel till föreningen eller meddela föreningen att hemmavarande granne har nyckel.

Har du hund så måste du vara hemma eller se till att hunden ej är i bostaden.

P.g.a. risken för att smittas av Covid-19 ber dig vidare att hålla behörigt avstånd till den person som sköter installationen.

Den nya konvertern monteras på samma ställe som den befintliga sitter. Den nya är något större än den befintliga.  Mått på ny konverter är: höjd 200 mm x bredd 140 mm. Omplaceringar av mediakonverter ingår inte i teknikerns uppdrag.

Utrustning i stationerna/noderna kommer också att bytas för att vi ska kunna få den nya hastigheten. Du kommer att få separat meddelande om vilken dag detta kommer att ske. Det blir ett avbrott då denna utrustning byts. Kort därefter får du den nya snabbare hastigheten.

Du kommer senare att också att få en ny router och en ny TV-box med fjärrkontroll. Vi meddelar dig senare om hur och när du kan hämta dessa. Den befintliga utrustningen får du behålla och den kan du sedan använda som extrautrustning. De föreningar där installationen sker nu inledningsvis kommer att få vänta på den resterande utrustningen.  

Har du frågor och funderingar redan nu är du välkommen att kontakta oss på mail: info@gothemfiber.se

Styrelsen

Gothem fiberförening


Vill du veta mer kontakta:
Gothemfiber
info@gothemfiber.se