Ägarbyte av fastighet

….som är fiberansluten

 • Den tillträdande ägaren ansöker om medlemskap i Gothemfiber ek. förening i god tid före fastighetsöverlåtelsen. och kan då välja att ansluta med  Telias kollektiva tjänst eller Telias tjänst för Öppenfiber.
 • Ett nytt fastighetsavtal  utfärdas av föreningen och undertecknas av den nye ägaren.
 • Avlämnade fastighetsägare avslutar tjänsterna genom Telias kundtjänst för föreningsansluten tel: 020-202070  i samband med fastighetsöverlåtelsen.
 • Den nye ägaren beställer  tjänsterna genom samma kundtjänst att gälla från tidpunkten för fastighetsöverlåtelsen. 

Kommentar: Fastighetsägaren kan ansluta till det kollektiva avtalet med Telia för den resterande delen av föreningens 10-åriga avtalsperiod eller att ansluta till Telias Öppen fiber avtal.

…. som ej är fiberansluten

 • Fastighetsägaren ansöker om medlemskap   i Gothem Fiber Ek. förening och kan då välja att ansluta med  Telias kollektiva tjänst eller Telias tjänst för Öppenfiber. Ansökan skall vara föreningen tillhanda senast 30 sept* för anslutning under våren.   
 • Ett fastighetsavtal  utfärdas av föreningen och undertecknas av den nye ägaren.
 • Föreningen ombesörjer framdragning av fiber till fastighetsgräns.
 • Styrelsen fastställer insatsens storlek. Insatsen  för fiberanslutning av ny fastighet  under 2021  var  30.000 kr.  Insatsen gäller för ett normalfall där avståndet mellan fastighetsgräns och kopplingsskåp uppgår till högst  500 m.  För samtidig anslutning av annan lägenhet på samma fastighet tillkommer en insats på 10.000 kr.

Kommentar: Fastighetsägaren kan ansluta till det kollektiva avtalet med Telia för den resterande delen av föreningens 10-åriga avtalsperiod eller att ansluta till Telias Öppenfiber avtal.

Medlemsansökan Gothem Fiber
  Betalningsperiod

  Betalsätt

  Medlemsavgiften är 200 kr och faktureras så snart din medlemsansökan är mottagen och godkänd.