Om föreningen

Fiberföreningen är en ekonomisk förening där medlemmarna tillsammans har betalt en insats och med hjälp av den tillsammans byggt ett fibernät. Föreningens upptagningsområde är innehavare av fastighet(er) i Gothem socken samt i den angränsande södra delen av Boge socken.
Vill du se föreningens fiberledning så klickar du på Gothemfiber

Styrelsen

Henrik Malm,  ordförande
Kurt Werkelin, kassör
Kenneth Jakobsson
Tonni Robertsson
Tobias Björk
Håkan Hedman

Ekonomi

Föreningens bankgiro: 752-9159
Från och med 1 maj 2020 har föreningen tecknat avtal med BRS Networks för bokföring, fakturering och redovisning.
Kontaktperson BRS: Pontus Barck
Tel: Växel:     010-600 56 89

Kontakta oss