Grundsida för fiberförening

På utbildningen för styrelsemedlemmar i maj diskuterades det att det är viktigt att uppdatera sin hemsida efter att byggprojektet är avslutat då det är annan information som är relevant för förvaltningen av fibernätet. Fibernät Gotland har därför tagit fram denna sida för att visa goda exempel på vad en hemsida bör innehålla för att enkelt kommunicera med medlemmarna. Denna sida är inte heltäckande men  innehåller information som vi märkt ibland fattas på föreningarnas nuvarande hemsidor.